'Valori gialloblù': mister Pecchia al Teatro Nuovo